!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bf Alfa upa

Tidsbokning

Föreningens medlemmar kan via hemsidan boka övernattning, bastu och allrum i vindslokalen. Vänligen notera att samtliga bokningar ska göras av lägenhetens medlem. Bokningar som görs i annat namn kan komma att tas bort av styrelsen. 

Kostnad för övernattningsrummet är 100 SEK/natt. Görs en blockbokning, dvs att man bokar övernattningsrummet med tillhörande session i allrummet kvällen innan alternativt morgonen efter debiteras 300 SEK för sådan sammanhängande bokning.

För att boka loggar du in och klickar sedan på objekten under Tidsbokning till vänster i menyn.

För varje kvartal summeras dina bokningar och läggs på din avgiftsavi:

  • Kostnaden för övernattning är 100 kr per bokning
  • Allrum och bastu bokas kostnadsfritt om de bokas separat
  • För att lokalen ska kunnas utnyttjas av alla vill vi undvika blockbokningar så mycket det går. Därför kostar det 300 kr om man vill boka alla tre utrymmen samtidigt.

 

Kom ihåg att boka av om du skulle få ändrade planer! Det går även bra att använda allrum och bastu spontant och utan bokning om de inte är bokade, i så fall samsas man med andra som också vill använda dem. Meningen är att lokalen även ska kunna vara en mötesplats för medlemmarna.