!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bf Alfa upa

Finans & Underhåll

 

Finansiellt

Här finner du årsredovisningar och annan officiell finansiell information för föreningens medlemmar, mäklare, eventuella köpare och andra intressenter.

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2017

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2016

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2015

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2014

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2013

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2011

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2010

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2009

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2008

Bf Alfa upa årsredovisning för verksamhetsåret 2007

 

Underhåll

Styrelsens arbete under året

Se årsredovisning ovan för information om arbete som utförts av styrelsen under det respektive året.

Underhållsplan

Styrelsen använder sig av en underhållsplan för att planera fastighetsrenoveringar och andra underhållsbehov. Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor.

Stambyten:

Föreningen har under de senaste 20 åren tillämpad s.k. partiella stambyten. Dock har det efter diskussionerna med ett antal rörmokare framkommit att föreningen måste göra ett omtag kring detta då tidigare riktlinjer från styrelsen inte följts av medlemmarna. Tillsammans med ÅF kommer föreningen under 2017 att inventera kvalitén på rören och därefter ta fram ett åtgärdsförslag på detta. Vill du veta mer om detta, ta kontakt med styrelsen.

Rekommendation från ÅF är att föreningen gör ett stambyte senast 2020 för att inte riskera fler vattenläckor i fastigheten. (2017-11-29)

Styrelsens rekommendation är att föreningen gör ett stambyte 2019/2020. Därför har det skapats en arbetsgrupp stamprojektet i huset som driver detta. Gruppen leds av Eva Rosenberg och följade medlemmar ingår Niklas Hammarström, Sture Balgård, Gustav Ahl, Pia Övelius, Anna Jonsson, Hasse Karlsson, Peter Ullman samt Robert Mellqvist. (2018-04-25)

Badrumsrenovering:

Informera alltid Styrelsen om du planerar att bygga om ditt badrum (se formulär nedan under delen "Dokument"). Badrumsrenoveringen ska ske fackmannamässigt. Vid brister i en renovering som åsamkar andra medlemmar skada står du själv för kostnaden. VVS firman ska skicka in försäkringsbevis på att denna har ansvarsförsäkring i enlighet med AB 04/ABT 06.

Omfattande renovering:

Omfattande ombyggnad i din lägenhet måste godkännas av styrelsen (se formulär under delen "Dokument" nedan). Berör ombyggnaden exempelvis bärande konstruktion, vatten och avlopp eller ventilation måste tillstånd även erhållas av stadsbyggnadskontoret. För mer information om ansökan om byggärenden och bygglov, kontakta handläggare på stadsbyggnadskontoret eller ta del av informationen på deras hemsida.

- Innan något arbete får påbörjas ska styrelsen ta del av kopia på stadsbyggnadskontorets beslut avseende tillstånd (ansökan om byggärende/ bygglov)

- Efter att arbetet är slutfört ska styrelsen ta del av kopia på slutanmälan samt kopia på signerad kontrollplan.

- Om styrelsen bedömer det nödvändigt kallas oberoende besiktningsman in för besiktning av utfört ombyggnad (detta bekostas av lägenhetsinnehavaren)

- Om det förekommer mycket nedsmutsning i trapphuset står den som renoverar för städning.

Stamspolning:

Spolning av avlopp och vattenstammar sker kontinuerligt i den mån att garanti och försäkringskrav efterlevs.

 

Dokument

manual porttelefon.pdf 2016-01-31
Formulär för ombyggnad BF Alfa UPA.docx 2015-11-22

Uppdaterad 2018-05-06 av Niklas